Διαγνωστικό Θέρμης

- Portfolio -

Project Description

Η Health Marketing υλοποίησε το νέο website του Διαγνωστικού Θέρμης, αξιοποιώντας τεχνολογία animation και σύγχρονα στοιχεία design.

Σημειώνεται ότι το Διαγνωστικό Θέρμης εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες, επιστημονικές, διαγνωστικές μεθόδους, ενώ επικεντρώνεται στην έγκυρη και ασφαλή διάγνωση, καθώς και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη στον τομέα της πρόληψης.

+ VISIT WEBSITE

Website Screenshots

Graphic Design

Infographics

Videos