5 βασικοί κανόνες του ιατρικού Content Marketing

Η χρονιά του Content Marketing στον ιατρικό τομέα εκτιμάται ότι θα είναι το 2021, καθώς πλέον μία στις 20 αναζητήσεις στη Google αφορά σε ιατρικά θέματα, 8 στους 10 χρήστες χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης ως πρώτη πηγή πληροφοριών υγείας, ενώ αναμένεται φέτος “εκτόξευση” στις φωνητικές αναζητήσεις για ιατρικά θέματα. Όμως ποιοι είναι 5 βασικοί κανόνες του ιατρικού Content Marketing;

Γίνεται πλέον ανάγκη για τους παρόχους υγείας και ευεξίας, αλλά και για τους επαγγελματίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον ιατρικό τομέα να επενδύσουν σοβαρά σε μια στρατηγική content marketing περισσότερο πελατοκεντρική και εστιασμένη γύρω από τον ασθενή και τις ανάγκες του.

Γιατί; Διότι, με βάση τα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής και την αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των ασθενών με τους παρόχους υγείας, το ποιοτικό, πρωτότυπο, χρήσιμο, αλλά και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την αξιοπιστία και το κύρος του παρόχου υγείας, να αυξήσει το engagement, αλλά και να χτίσει την εμπιστοσύνη του κοινού του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι 5 βασικοί κανόνες του ιατρικού Content Marketing.

Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθείτε

  1. Ακούστε το κοινό σας: Οποιαδήποτε στρατηγική περιεχομένου πρέπει να είναι εστιασμένη στον ασθενή και στις ανάγκες, τις αγωνίες και τα ερωτήματά του. Δημιουργήστε περιεχόμενο, το οποίο να απαντά στα ερωτήματα που συνήθως σας θέτουν οι ασθενείς σας στο ιατρείο σας. Ένα βίντεο ή ένα infographic σχετικά με τους τρόπους πρόληψης μιας πάθησης ή την ενδεδειγμένη διατροφή θα ήταν πολύ χρήσιμο περιεχόμενο για όσους αφορά η συγκεκριμένη πάθηση.
  2. Μιλήστε απλά και άμεσα στο κοινό σας, χωρίς να χάσετε ωστόσο την επιστημονική σας ταυτότητα: Είναι σημαντικό να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ αμεσότητας και εγκυρότητας του “ιατρικού” λόγου, γιατί ο ρόλος του περιεχομένου που παράγεται είναι διττός: αφενός θα πρέπει να είναι κατανοητό και εύπεπτο για το κοινό στο οποίο απευθύνεται και αφετέρου θα πρέπει να διατηρεί το κύρος που του προσδίδουν οι γνώσεις και η επιστημονική κατάρτιση του παρόχου υγείας.
  3. Η αυτο-προβολή είναι αυτο-καταστροφή: Ο χρήστης, καταναλώνοντας αμερόληπτο και αξιόπιστο ιατρικό περιεχόμενο, εστιασμένο στον ασθενή και όχι στον γιατρό, αναπτύσσει βαθύτερη εμπιστοσύνη και σύνδεση με αυτόν. Η αυτο-προβολή μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και να διαβρώσει την εικόνα και τη φήμη του παρόχου υγείας.
  4. Δώστε χρόνο, αλλά και… προσπάθεια στα αποτελέσματα: Τα οφέλη μιας ποιοτικής στρατηγικής content marketing απαιτούν χρόνο για να γίνουν ορατά. Μπορείτε, ωστόσο, να συνδυάσετε αυτή τη στρατηγική τόσο με παραδοσιακές, όσο και με ψηφιακές μεθόδους διαφήμισης.
  5. Ξεκινήστε με κάτι που μπορείτε να υποστηρίξετε: Η αξία του content marketing αναδεικνύεται όταν αυτό αποτελεί αξιόπιστη, έγκαιρη και σταθερή πηγή πληροφόρησης και ενημέρωσης, με συνεχώς νέο υλικό και συχνή ανανέωση. Οπότε μετρήστε τον χρόνο και τις δυνατότητές σας και ορίστε μια συχνότητα παραγωγής περιεχομένου που μπορείτε να υποστηρίξετε. Για παράδειγμα, η αρθρογραφία στο blog του site σας μπορεί να είναι μια καλή αρχή, ωστόσο σποραδικά blog post χωρίς σταθερή συχνότητα δεν θα έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Μια ολοκληρωμένη στρατηγική παραγωγής ιατρικού περιεχομένου είναι πλέον μονόδρομος και εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο μιας συνολικής επικοινωνιακής στρατηγικής ιατρού, μονάδας υγείας ή επαγγελματία του ευρύτερου τομέα της υγείας.

Εντάξτε, λοιπόν, αρθρογραφία, βίντεο, infographic, υψηλής ποιότητας visual στοιχεία εν γένει, white paper, αρχεία ήχου, newsletter κλπ στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής σας και τηρείτε τους 5 βασικούς κανόνες του ιατρικού Content Marketing, ώστε να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό και να συνδεθείτε ψηφιακά με το κοινό σας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή συμβουλές γύρω από το content marketing ή εν γένει το ιατρικό marketing θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.